Giỏ hàng

Gốm Sứ Thủ Công

Các sản phẩm gốm sứ được sản xuất hoàn toàn thủ công được #Pomphuphiem tìm kiếm và sưu tầm. Vì được sản xuất thủ công nên các sản phẩm giới hạn về số lượng

Bình Gốm Bách Hoa Nhỏ
-20%
120,000₫ 150,000₫
Bình Gốm Đắp Nổi
-20%
544,000₫ 680,000₫
Bình Gốm Đông Gia
-20%
136,000₫ 170,000₫
Bình Gốm Vẽ 3 Quai
-20%
320,000₫ 400,000₫
Gà Nhí Bằng Gốm
-20%
12,000₫ 15,000₫
Tượng Gốm Voi Xanh Đồng
-20%
328,000₫ 410,000₫